adan1vipengsan, pitam (tidak sedar diri)faint, pass out, become unconscious, knock outaadano- ADANder.vipengsanfaint, become unconsciousKada manangkus babanar, aadan kokito dati.Kau jangan berlari kuat, nanti kau pengsan.Don't run too fast, you might faint.adan2ADANder.vi imppengsan, pitamfaint, become unconsciousTad adan-i ong eengin kokito madan.Kau pengsanlah kalau kau mahu pengsan.Just go ahead and faint if you want to faint.adanoADAN -oder.vt imppengsankancause to pass out, knock outAdano yalo mamasut tu obongol babanar.Kau rotan dia sehingga pengsan kerana dia sangat degil.Beat him till he is unconscious, because he is so stubborn.maangadanm- VRED- pong- ADANder.vibersikap memengsantend to faintMaangadan do lawan mari it dialo do manuk.Ayam sabungnya memang membuat pengsan kpd lawannya.His cock always gets knocked out when it fights.mabpangadanm- pog- pong- ADANder.vikerapkali pengsan, selalu pengsanoften faintAmu obbuli mindakod do kayu om modsu sid bawang dit iseso it tulun dot mabpangadan.Orang yg kerapkali pengsan tidak boleh memanjat kayu dan mandi sendirian di sungai.A person who is always passing out can't climb trees or bathe in a stream alone.synboborong1minadan-in- -um- ADANder.vipengsanfainted, became unconsciousMinadan ilo karabaw tu noogot ilo liow.Kerbau itu telah pengsan kerana lehernya terikat ketat.That buffalo passed out because it got its rope wrapped around its neck.naadanno- ADANder.vitelah pengsanhave fainted, have become unconscious (involuntarily)Naadan yalo nadarakan dot kaalasu do tadlaw.Dia telah pengsan akibat panas terik mentari.He fainted from the extreme heat of the sun.nangaadann- ongo- ADANder.vipengsan (banyak)have fainted (many)Nangaadan i tanganak najangan manangkus.Budak-budak itu telah pengsan kerana mereka berlari.The children all passed out from running.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *