agang211asama ukur, berimbang, (bkn sukatan persegi), setakar, sekadarmatching measurementsaagang2o- AGANGder.adjsama ukuranmatching measurementsOng mamaal dot walay subay aagang banar.Jika membina rumah sukatannya harus lah sama ukuran.When you build a house the [diagonal] measurements must be exactly the same.mangagang3m- pong- AGANGder.vmempersamakan ukuranmake measurement equalOng mamaal dot walay subay eelo babanar mangagang.Apabila membina rumah harus lah seseorang itu tahu sangat mempersamakan ukuran yg tepat.If you build a house you have to know how to make the [diagonal] measurements come out the same.1bmembuat tanda yg sama ukur (bkn tapak bangunan, dsb)mark with equal measurementsminangagang2-in- m- pong- AGANGder.vtelah membuat tanda yg sama ukurmark with the equal measurementsMinangagang yalo dot pamaalan dot walay.Dia telah membuat tanda yg sama ukur di tapak membina rumah.He marked out equal measurements to build

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *