ampapv1ditambahi masalahadd to problem, increase problem, make worseampaponAMPAP -onder.vditambahi masalahmake worseAsot suduwon om ampapon nogi do dumarun nopo.Tiada kayu api dan ditambahi pula dgn masalah hujan.We don't have any firewood, and on top of that it just keeps raining.kaampapko- AMPAPder.vmenambahi masalahmake worseKada kaampap dot asot weeg om modsu nôopo.Jangan menambahi masalah ketika tiada air; kerana sering kali mandi.Don't make our lack of water worse by always bathing.minampap-in- -um- AMPAPder.vditambahi dengan masalahmade worseAlalasu ne tadlaw om minampap nogi dot naawi i weeg.Matahari sangat panas, ditambahi pula masalah air yg sudah habis.The sun is hot, and added to that is that the water has run out.nampap-in- AMPAPder.vtelah ditambahi masalahmade worseAgagaran no om nampap nogi dot mata i takano.Sudahlah terburu-buru, ditambahi pula dgn masalah nasi mentah.I was already in a rush and added to that was that the rice wasn't completely cooked.2ganggu, halangget in the way, interferemampap-um- AMPAPder.vmenggangguget in the wayKada mampap sino dot ogumu o karaja ku tu posutan ku ikaw.Jangan kau mengganggu ketika aku banyak kerja kerana aku rotan kau.Don't be getting in my way when I've got lots of work to do or I'll whip you.mangampapm- pong- AMPAPder.vmenggangguget in the wayBobogo ah tasu dilo dot mangampap siti do mantaragama tokow.Kau pukul anjing yg mengganggu kita melakukan kerja ini.Beat that dog for getting in the way while we are cooking.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *