langadrindu, ingin sekali, teringin berjumpamiss (someone), long forikalangadi- ko- LANGADder.vyg membuat rasa rinducause to missIso not ikalangad ku sid kampung; it tanak ku toori tu okodok po.Cuma satu sahaja yg membuat saya rasa rindu di kampung, ialah anak bongsu saya yg masih kecil.There is only one thing that causes me to miss [being in] the village; my youngest child who is still small.kaalangadanVRED- ko- LANGAD -ander.vkerinduan, yg menjadi kerinduanlonging; thing that makes long forI tanak toori ku ot kaalangadan ku babanar.Anak bongsu sayalah yang sangat menjadi kerinduan saya.My youngest child is who I miss.kalangadko- LANGADder.vboleh menyebabkan rinducan cause longing forKalangad mari sid kampung ong oleed no sid K.K.Kalau tinggal lama di K.K, boleh menyebabkan rindu di kampung.Being in KK for a long time can make you miss [being] in the village.linumangad-in- -um- LANGADder.vrindu, merinduimissed, longed forOruruay oku kumaraja guulu sid KK, minuli oku no tu linumangad oku di Iyai om i Ama.Sekejap sahaja saya berkerja di KK pada masa dahulu sebab saya merindui mama dan bapa.I worked for a very short time in KK and then returned home because I missed mother and father.lumangad-um- LANGADder.vrindu, merinduimissLumangad oku dit tidi, tama om tongo tobpinee ku sid kampung tu oleed oku no dot amu nookoli sid kampung.Saya rindu kepada emak, bapak dan adik-adik saya di kampung kerana, sudah lama saya tidak balik ke kampung.I miss my mother, father and siblings in the village because I haven't returned to the village for a long time.oobinglangado- obing- LANGADder.vperindutend to missOruruy mari yalo dilo sid sodu, muli no tu oobinglangad.Tak berapa lama dia berada di tempat yg jauh, dia akan balik sebab, dia perindu.He will only be far away for a short time and then he comes home because he tends to miss [the village].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *