limpotong1n1synlabaylabaylimpotung1 1limpotung1 1limpotung1 1alimpotung1 1brapakan1antakungan airmud puddle, small pool of watersynlabaylimpotung1 1limpotong2LIMPOTONGder.ntakungan airmud puddleOng dumarun, ogumu mari ot limpotong ad natad ya.Jika hujan banyak takungan air di halaman rumah kami.When it rains, we have lots of puddles in our yard.1bvtakungan airto poollumimpotong-um- LIMPOTONGder.vakan bertakungbecome puddleSubay timbunan ilot luwang dilo tu, lumimpotong ot weeg silo ong dumarun.Lebih baik lubang itu ditimbus sebab, air akan bertakung jika hujan.A wall needs to be built around that hole because water will pool there if it rains.olimpotungano- LIMPOTONG -ander.vditakungi airpooling of waterOlimpotungan mari it dagay do botung tu osiba.Tanah sawah kami ditakungi air sebab, kawasan yg rendah.Water pools in our rice paddy because it is low.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *