ranggalMalay langgarv1langgar, laga, rempuh, serang, tempuhrun into, collide with, hit with cararanggaro- RANGGARder.vterlanggarcollideOkon-ko posimoyo'on at tanak mingkaso ad talun-alun, aranggal dati do kurita.Jangan biarkan kanak-kanak itu bermain di jalanraya, nanti terlanggar oleh kereta.Don't let the child play in the road; he might be hit by a car.kaaranggalVRED- ko- RANGGALder.vbaru dilanggarrecently collidedKaaranggal diti tusing tu wagu peti raa.Kucing ini baru dilanggar kerana darahnya masih segar lagi.This cat has just been run over because this blood is fresh.karanggalko- RANGGALder.vterlanggar, melanggarcollideSera karanggal i tasu nu owo?Sejak bila anjing mu terlanggar kereta?When did your dog get run over?kinaranggalan-in- ko- RANGGAL -ander.vnterlanggar (tempat), melanggartime/place of collidingSitid simpang diti no ot kinaranggalan di tobpinee ku.Di simpang jalan ini lah tempatnya adik ku terlanggar oleh kereta.Here at this intersection is where my brother was hit [by a car].kopiranggalkopi- RANGGALder.vberlanggarrun into one anotherAlaambat ot kapal tarabang dot kopiranggar.Kapal terbang jarang sekali berlanggar jika dibanding dgn kereta.Airplanes very seldom run into one another.mokiranggalm- poki- RANGGALder.vmeminta langgarseek to collideKada kow mingkaso sinod talun-alun, ong akow-i mokilanggar do kurita.Jika kamu tak mahu meminta langgar kereta, kamu jangan bermain di jalanraya.Don't play there in the road if you aren't looking to be hit by a car.nakaranggalnoko- RANGGALder.vmelanggarhave collidedAlangkas banar yalo mongodirip sampay nakaranggal do tulun.Dia memandu terlalu laju sehingga melanggar orang.He drives very fast to the point that he ran over a person.naranggalno- RANGGALder.vdilanggarcollided withNaranggal do kurita it manuk ku.Ayam saya dilanggar kereta.My chicken was hit by a car.niranggal-in- i- RANGGALder.vlanggarkandirect to run intoOng amu ku niranggal dit puun do sokid it kurita, aratu okoy sid piroong.Jika tidak saya langgarkan kereta itu pd lereng bukit, pasti kami semua jatuh ke dlm gaung.If you hadn't rammed the car into the base of the hill, we would have fallen into the ravine.nokopiranggalno- kopi- RANGGALder.telah berlanggarhave run into one anotherWarot kurita nokopiranggal silod pisimpangan.Ada kenderaan yg telah berlanggar dipersimpangan jalan.There are [two] cars that ran into each other at the junction.ranggaloRANGGAL -oder.vlanggarkan, telah melanggar, telah dilanggarrun into (intentionally)Ong osiow koh, ranggalo at tasu.Jika kau benar-benar berani, langgarkan anjing itu.If you are gutsy, run over that dog.ranggalonRANGGAL -onder.vlanggar, dilanggarrun into (intentionally)Katuk ong ranggalon-i o sangkayu o tulun obo.Takkanlah kau langgar sahaja seorang manusia.It's difficult to imagine intentionally running into a person.rinanggal-in- RANGGALder.vtelah dilanggarran into (intentionally)Ringgal nopo dialo i tasu sid ralan.Telah dilanggarnya begitu sahaja anjing yg ada ditengah-tengah jalan itu.He just ran over the dog in the road.rumanggal-um- RANGGALder.vmelanggarrun intoBolow koh gaam tu rumanggal koh-i do tulun?Apakah kau buta, kau melanggar begitu sahaja kepada org lain?Are you blind that you ran into a person [with the car]?2langgar (mencabuli )undang-undangbreak (law)mangaranggalm- pong- RANGGALder.vmelanggar (undang-undang)run intoDaawaon do porinta, isay-isay ot mangaranggal do tundang-undang.Barang siapa yg melanggar undang-undang, akan di dakwa oleh kerajaan.The government will charge anybody who breaks the law.minangaranggal-in- m- pong- RANGGALder.vtelah melanggar (undang-undang)broke (law)Nojiil yalo, tu minangaranggal do tundang-undang.Dia telah dipenjara oleh pihak pihak keselamatan, oleh kerana dia telah melanggar undang-undang.He was jailed because he broke the law.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *