Abjad

 

Terdapat huruf (kuantiti):
 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 

Walau bagaimanapun, perkataan Kimaragang asal tidak menggunakan huruf c, f, h, q, v, x atau z.
Bahagian Kimaragang ke bahasa Inggeris disusun mengikut abjad mengikut urutan di atas.

Beberapa kata dalam Kimaragang juga mempunyai nada yang dibangkitkan, seperti mâantad. Nada yang dibangkitkan ditunjukkan dengan diakritik "topi" di atas vokal, ditambah vokal berganda untuk menandakan vokal yang diperpanjang yang berlaku dengan nada yang dibangkitkan.