Kimaragang - Kamus Bahasa Inggeris

 

Penyusun:

Editor Keseluruhan dan Penyusun: James Johansson

Editor Bahasa dan Penyusun Bahasa Kimaragang: Janama Lontubon

© 2020 SIL  International®

 

 

Diterbitkan oleh:
SIL International®

Webonary.org

 

 

Kamus edisi laman ini boleh dirujuk sebagai:

Johansson, James. 2020. "Kimaragang - English Dictionary." Webonary.org. SIL International. Retrieved <Date of access>, from <full URL>.