Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih

 

Kamus komprehensif bahasa Kimaragang ini melibatkan banyak kerja terperinci. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memberikan masa dan wawasan kepada projek yang luas ini. Kami berharap alat rujukan ini berguna kepada penceramah bahasa semua peringkat umur dan pekerjaan.

Berikut adalah nama-nama orang-orang yang menyumbang contoh ayat dan terjemahan bahasa Melayu mereka, mengikut urutan paling banyak sumbangan:

Welin Ebal
Janama Lontubon
Rosnah Nain
Jitor Malagin
Majaron Masial
Jim Johansson
Jupilin Masadur