Koorete - Amharic


k


kaa'eተጫወተ
kaa'oየካናኤ ጎሳ ሚስት የሆነች ኮረሰ ሴት ልጅ
kaabbaካባ
kaaceአዋሄደ፥ አደባለቀ፥ አቀላቀለ
kaache1ጫረ/ለዶሮ/2መሰርት ጣለ
kaakkuseአስካካ
kaale1የእንሰት ችግኝ ስነቀል በቦታው የሚቀር ችግኝ
kaale21አደባ፥ ቀስ አለ2ጠበቀ፥ ተንከባከቤ
kaare2አዋጣ
kaaroteካሮት
kaashaመስዋዕት
kaashacheየጎሳ ታላቅ፥ በኩር፥ ካህን
kaasheሰዋ
kaasseጨዋታ
kaate1ንጉስ፥ መንግስትcomp.kaati kechaየንጉስ ማረፊያ ቦታ
kaati kechacomp. ofkaate1የንጉስ ማረፊያ ቦታ
kaaxoየንጉስ-ቤት፥ ቤቴ-መንግስት
kaayaxeነብይ
kaayo1አደራ2ትንቢት
kaayuse1አደራ ሰጠ2አስተንበየ
kabbe1ተንከባከቤ፥ ተደጋገፈ2ሞከረ፥ ተፍጨረጨረ፥ ጣረ
kabbina zallinaተግለዘላለም
kabharaከርፋፋ፥ ጎታታ
kafeunspec. var.kakkeጠበቀ
kafikaateረጅም ጅራታም ወፍ፤የወፍ ንጉስ