Koorete - Amharic


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

x


xha'eሞተ ለታላላቅ ሰዎች
xhaabaleበጡጫ መታ
xhaabheወገብ
xhaagaxeሎጤ
xhaaggeሳይፈልጉና ሳይጠሩ ዞሮ ምግብ በላ
xhaamaየጮጓራ በሽታ
xhaare1የንጉሥ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መንቀሳቀስና መናገር2የፀሀይ መውጣት
xhaaxhe1ጠቀለለ፥ አጠመመ ፥ ደመደመ /ነገር/2መጠምጠም
xhabazaጠብደል
xhabho ስር
xhafe1የተቦረቦረ ቦታ
xhafe2ጎረድ ጎረድ ተደርጎ የተከተፈ እንሰት
xhaheጨቅላ ህፃን
xhahunteህፃንነት
xhalahoየቀትር ጋኔን
xhalaleበቀጭን ድምጽ መጮኽ
xhalqinteቅጠሉ ጠዛ የማይዝ ተክል
xhalqoteቅጠሉ ጠዛ የማይዘው ተክል
xhanneተቅማጥ
xharareጥሩ ሽታ፥ መኣዛ
xhararid sawwe1ጥሩ መዓዛ መኖር2የሚያውድ ሽታ
xharfanaአንካሴ
xhargaባት
xhatoየእርሻ መሳሪያ
xhaxhe1ጠፈፍ አለ፥ ጠነከረ፥ ደረቅ2ጠፈፍ ማለት