Browse Kusaal – English


a
b
d
ɛ
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ɔ
p
r
s
t
u
v
ʋ
w
y
z

k


Ka
Ka zi'esim
Ka' ala
Ka' gba'ar
Ka' gban'ar
Ka' gbin
Ka' na'ana
Ka' na'asi
Ka' sɔ'ɔ
ka' suguruv(be) impatientPu'a la pʋ siakida ka o sid mɛ ka' suguru.
Ka' suor
ka' sʋ'ʋm/pʋ di'ev(be) wrongFʋn gandig si'em la li pʋ di'e.
Ka' vɔɔnr
Ka' zi'esim
Ka'a basib
Kaa
Kaab
Kaae
Kaae nya'aŋ
Kaalvcount (v)Li anɛ ye fʋ kaal ka nyaan baŋi ba bɛn.
Kaalʋg
Kaam ku'omvbale out (canoe, boat)Ti kaam ku'om la naae ka gban' zimi la.
Kaama
Kaanb1vinviteM biig pu'adiir malʋŋ la ka m kaanb ye fʋ daa bɛ.2npromise (n)M daa kena kaanb ka lɛbna ye m pɛ'ɛli m kaanbʋg la.
Kaanbir