Browse Kwéyòl


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
v
w
y
z

z


zavar. ofja
zabòkaNavocadoFr.?les avocat
zafèN1affair, businessI konnèt tout zafè'w.He knows all your affairs.2Gadé zafè'w.Be careful; pay attention to what you are doing.3Ay véyé zafè'w!Go tend to your business!Fr.les affairesFr.veiller
zagayaNa type of crab
zagwiyenNspiderNou tjwé gwo zagwiyen sala.We killed that big spider.Fr.?les agrions (dragonfly)
zakasyaNacacia: a kind of tree with pricklesFr.les acacias
zalimètNmatchNou té fen, mé nou pa té ni pyès zalimèt pou pwi difé.We were hungry but we didn't have any matches to light a fire.Fr.les allumettes
zam1NcropTè-a bon; i ka fè tout kalité zam.The soil is good; it produces all kinds of crops.
zam2Narms, firearms, weaponsSé nonm sala ni tout kalté zam.Those men have all kinds of weapons.Fr.les armes
zandjivar.jandjiNfresh water eelFr.les anguilleszandji blanzandji nwè
zanfanNsynmanmayFr.les enfents
zanmannNalmond, almond treeTout ti manmay kontan zanmann.Every child likes almond.Fr.les amandes
zanndoliNtree lizardFr.les anoliszanndoli tè
zannimoNanimalTout sé zannimo-a té ka palé.All the animals used to talk.synbètbètFr.les animaux
zannoNearringFanm-lan ni dé gwo zanno.The woman has two big earrings.Fr.les anneaus
zanpoulNblisterI ni zanpoul an lanmen'y.He has blisters on his hands.Fr.les ampoules
zapòtvar.apòtNapostleSé zapòt-la té ka djéwi tout kalté maladi.The apostles healed all kinds of sickness.Fr.les apôtres
zasyètNchina, dishes, tablewareMadanm-lan mété tout zasyèt li adan bwèt-la.The woman put all her china in the box.Fr.les assietteslajan zasyètLè mwen té piti nou té ka toujou jwé èk lajan zasyèt.When I was little we used to always play with broken plates and pots.
zatolanNCommon ground dove (Columbina passerina)
zatwapNtrapNg'ay tann an zatwap pou tjébé souwi-a.I'll set a trap to catch the mouse.Fr.les attrappes
NeggKoté poul-la ki ka ponn sé zé sala?Where is the hen that layed these eggs?Fr.les oeufs
zèb1NgrassMwen té ka sèklé zèb-la lè lapli-a kwévé.I was cutting the grass when the rain started.pyéFr.les herbessisi zèbzèb a koutosynpay a koutozèb akouwèszèb avachzèb djiné
zèb2Nobeah, witchcraftZèb pa kay sinifyé'w anyen.Obeah won't gain you anything.syntjenbwafè zèbNonm sala ka fè zèb pou i sa jwenn madanm.That man is practicing obeah in order to get women.
zédjwiNneedleGason-an pitjé mwen èk zédjwi-a.The boy pricked me with the needle.Fr.les aiguilles
zègoNankle, hoofMwen pliché zègo mwen asou masonn-an.I bruised my ankle on the concrete.synchivi

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >