douboutV1to standNou tout té ni pou doubout lè Gouvènè-a wivé.We all had to stand when the Governor General arrived.2to stopDoubout la, gason!Stop there, boy!3to stop doing (something)Ou ni pou doubout sé bagay sala ou ka fè-a.You need to stop doing the things you are doing.Fr.deboutbon douboutI ni on bon doubout an vilaj-la.He has a good standing in the village.