Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

ñ


ñàarvar.indét.ɖukǝn2cfcarvar.indét. denùtɨ̀cɛ̀lɖukǝn1ɖukunñaaravt B11gâterƖ ñaarʋ yo.Il gâte l'enfant.2conserver, soigner, utiliser lentementƖ ñaarʋ ɩ wɔwǝn.Il conserve ses vêtements.
ñaaracfñàarvtgâter
ñaarǝmnsouvent malade, demande souvent attentionYo ŋka wɛ ñaarǝm ka tǝn.L'enfant est souvent malade (demande souvent attention).
ñaasavar.indét. deñáasǝ̂r
ñàasǝ̌cflon4var.indét. devt B1égoutter, exprimer, presser, tordreƖ ñaasʋ wɔwǝn s'ɩ lem.Elle tord les vêtements pour les sécher.ñaasǝ hɔɔn ka lu tɛɛforme compl. indét.serrer avec la corde, étoufferñaasǝ ɩ tɛforme compl. indét.essayer quand on est faible!Ñaasǝ n tɛ n ñe lem.Débrouille toi pour boire.ñaasǝ lem ka naŋkpɔn taaforme compl. indét.faire sortir le pus en pressantñaasǝ nalǝmforme compl. indét.traireñaasǝ ñaasǝrforme compl. indét.bâillerñaasǝ rǝpǝɖǝforme compl. indét.trop serrerñaasǝ sɨwi ka huruforme compl. indét.remplir un sacʋ ñaasǝ mǝ lu tɛɛ tǝnforme compl. indét.ça me fâche beaucoupwɔwǝn ñaasǝ yǝrforme compl. indét.serrer
ñaasǝ ɩ tɛforme compl. indét. deñàasǝ̌
ñaasǝ nalǝmforme compl. indét. deñàasǝ̌
ñaasǝ ñaasǝrforme compl. indét. deñàasǝ̌
ñaasǝ rǝpǝɖǝforme compl. indét. deñàasǝ̌
ñaasǝ sɨwi ka huruforme compl. indét. deñàasǝ̌
ñáasǝ̂rvar.indét.ñaasanɖǝ, yabâillement
ñáɖǝ́var.indét.ñar1cfàtàsɔ̂hɔ́ɔ̂rkánkátǝ́kpákpèmñar2tɨ̀utun nɩɩforme compl. indét. denɩ̀ɩvt H1grimper un arbre en l'embrassant
ñáɖǝ̂var.indét.ñaraʋpɨlcfñáráñárá wúrùnagoutiThryonomys swinderianusñarawuruforme compl. indét.nid de l'agouti
ñàɖǝ̀ñáɖʋ́var.indét.ñaɖǝnñaɖǝnñarñaɖʋn2cfàlúkútɨ̀ñàɖʋ̌kùtɨ̀hónɖǝ̂lɛ̀nɖǝ̀lɛ́nɖʋ́nàlǝ̀nsárɔ́ñarñaɖʋn3póntákásʋ̌nkʋ, ñɩaraignée
ñákáñákáidéocreux, cheveux clairsemésA lǝl yo ŋka sɛmp'ɔna, ka ñun taa ñɩsǝ wɛ ñakañaka.C'est comme cela que l'enfant est né, avec des cheveux clairsemés.
ñàkǝ̀var.indét.sʋn1cfyǝ̀ʋindicatif présentñɔ̀vi B11crier pour avertir les autresCamar ñakʋ.Le coq crie (quand il voit un crapaud ou serpent).2prendre quelque chose de très lourdMǝ ñakʋ wɛkʋ.Je prends une pierre.3volerñakǝ mɨn1forme compl. indét.briller, brûler
ñakǝ mɨn1forme compl. indét. deñàkǝ̀
ñakǝ mɨn2forme compl. indét. deñɔ̀
ñákɩ́yɔ̂npetit espaceN hara n'n kaasǝ ñakɩyɔ sǝmɔ?Pourquoi as-tu cultivé et laissé un petit espace (une petite parcelle)?
ñal ñalvar.indét. deñàlñàl
ñalan1var.indét. denantɨɖɨ1
ñalan2var.indét. deñálɔ́
ñalasǝvar.indét. deñálɔ́
ñàlñàlvar.indét.ñal ñalñalɛñalɛñalɛidéoclignotantMɨntǝsǝrɔ tǝsʋ ka mɨn kǝlɛ ñalɛñalɛñalɛ.La luciole clignote sa lumière.lakǝ ñalñalforme compl. indét.clignoter
ñálɔ́var.indét.ñalan2ñalasǝcfñásǝ̂séltɛ̀lǝ̂mnka, sǝassiette en terre ou bol en terre petit ou grand pour manger la pâte ou la saucenatǝ ñalɔforme compl. indét.bol nawdm 14 cm x 61 cm x 19 cm avec pied qui peut avoir couvercle et qui sert à servir la sauce pour plusieursnɨm ñalɔ2forme compl. indét.cartertɛlǝm ñalɔ1forme compl. indét.cendrier
ñàmcfɖɨ̀tɨ̀tàhòmhòmkánñɔ́n3sǝ́nsǝnɖǝvar.indét. desɩ́ntàltǝ̀ɖǝ̌wòsǝ̌indicatif présentñɔ́nvt B5obéir, respecterƖ ñam ɩ ri.Il a obéi sa mère.loor yǝpa n'ɩ ñamforme compl. indét.effrayerñam ɖem ɖɛɛforme compl. indét.se réveiller momentanément en sursaut et rendormirAlɩyɔ ñampa.Le bébé s'est réveillé momentanément.ñam yǝr ñǝsaforme compl. indét.agir d'une manière respectueuse à cause de la position sociale de quelqu'un, quand on aimerait agir d'une autre manière (par exemple, si on s'est fâché contre cette personne)ñamɖǝforme compl. indét.obéisseur
ñâmvar.indét.kom2nsuie dans la cuisineA wusu mɨn ka tamtam, ñam wɛ nampu taa.On allume le feu tout le temps dans la cuisine et il y a de la suie.
ñam ɖem ɖɛɛforme compl. indét. deñàm
ñam yǝr ñǝsaforme compl. indét. deñàm
ñamavar.indét. deñámǝ̂r
ñàmàñámá2cflàpǝ̀làpǝ̀n1ordures, déchets2désordremaʋ yǝr ka ñamañamaforme compl. indét.taper quelqu'un n'importe commentlakǝ ñamañamaforme compl. indét.var.indét.lakǝ ñamañamañǝntǝviolemment
ñamɖǝforme compl. indét. deñàm
ñámǝ̂rvar.indét.ñamañampǝrnɖǝ, yacoeurPa woñɩ na, ɩ wɛ ñamǝr.N'importe qui (Tout le monde) a un coeur.tǝmɔ taa ñamǝr1forme compl. indét.rein
ñàmlǝ̀var.indét.ñamplǝcfyàalvi B1éclairer, chaufferMɨncilɨm ñamla.L'aube est apparue.
ñampǝrvar.indét. deñámǝ̂r
ñamplǝvar.indét. deñàmlǝ̀
ñampoɖenun peuple au Togo
ñámsǝ̌var.indét. deñɔ̀m
ñàmsǝ̀var.indét.ñɔmcfcùtɨ̀sǝ̀sǝ̌wàsǝ̌vt B1secouerƖ ñamsǝ ɩ yo.Il a secoué son enfant.Ɩ ñamsʋ tu.Il secoue l'arbre.ñamsǝ ɩ tɛ tǝnforme compl. indét.vi B1en se remuant, secouant tout son corpsnampu ñamsǝforme compl. indét.vitremblertɛtǝ ñamsǝforme compl. indét.tremblement de terre
ñàmsǝ̌var.indét. decǝ̀msǝ̀
ñamsǝ ɩ tɛ tǝnforme compl. indét. deñàmsǝ̀
ñàmsǝ̀tǝ̂nkʋ, tǝsecousse
ñàmtǝ̂nkʋ, tǝobéissance, respecthaa yǝr ka ñamtǝ2forme compl. indét.honorer, respecter
ñan1cfñɔ̂nvtbrûler
ñan2var.indét. deñɔ̀
ñâncfkpɔ́ɔ̂rñǝ̀mǝ̂nsɨ̀sɨ̂nnavare, méchantñanciforme compl. indét.var.indét.ñantɩcflàkɨ̀rûnun avareñanyaltɩforme compl. indét.navare, méchantwɛ ñanforme compl. indét.être en colère, méchantñan kpa2forme compl. indét.cfɖàantǝ̌yásǝ́se fâcherñan kpartǝforme compl. indét.la manifestation de la colèreñan lapǝforme compl. indét.colèreñan ɖǝkpanɖǝforme compl. indét.moment de fureurlem wɛ ñanforme compl. indét.amer
ñan ɖǝkpanɖǝforme compl. indét. deñân
ñan kpa1forme compl. indét. dekpá
ñan kpa2forme compl. indét. deñân
ñan kpanforme compl. indét. dekpán
ñan kpartǝforme compl. indét. deñân
ñan lapǝforme compl. indét. deñân
ñancivar.indét.ñantɩforme compl. indét. deñân
ñanñǝntǝnkʋ, tǝméchanceté
ñántǝ́1var.indét.ñáŋkǝ́1vi H1se réjouir, tressaillir d'allégresse
ñantɩvar.indét. deñanciforme compl. indét. deñân
ñántɩ́tǝ̂var.indét.ñaŋkǝñaŋkǝnñaŋkǝñaŋkɩn1ñaŋkǝtǝcfkòkòyɔ̂1námñáŋkǝ́tǝ̂pásǝ́sàɖǝ́yéʋnkʋ, tǝjoie
ñanyaltɩforme compl. indét. deñân
ñáŋkǝ́2var.indét.ñántǝ́2vi H1se réjouir
ñaŋkǝñaŋkɩvar.indét.ñaŋkǝñaŋkɩn2nréjouissance
ñáŋkǝ́tǝ̂var.indét.ñantǝñaŋkɩtǝcfñántɩ́tǝ̂nkʋ, tǝjoie, se réjouir
ñaŋkpartǝnkʋ, tǝcolère, fâcherie
ñaŋkpel2cflɔ̀ŋkpélkpêlnɩ, wahaut de la poitrine, intérieur de la poitrine
ñâñâñâñàinterjexpression de colère avec l'intention de se vengerÑañañaña, yo ŋka laʋ m'ɔna sǝmpǝ ya, ?mǝ kpa-ka, ka ra tʋ mǝtǝ.C'est moi que cet enfant a fait comme ça, si je l'attrape, il ne va plus manger.
ñàpǝ̀ñàpǝ̀idéorépondre arrogamentYal ñɩ tokʋ yǝra ka ñapǝñapǝ.Cette femme-là répond arrogamment aux gens.
ñar1var.indét. deñáɖǝ́
ñar2cfñáɖǝ́vt H1grimper un arbre en l'embrassant
ñàrcfcǝ́rɖèŋkǝ̀hı̀ltɔ̀sǝ̌gérondifñarʋvt B11frire; grillerƖ ñarʋ kǝkarasǝ.Elle frit les beignets dans l'huile.2fumer, rôtir, sécherƖ ñarʋ nantǝ.Elle sèche la viande dans une grille ou dans une marmite en terre.3cuire sur une pierreƖ ñarʋ wʋtǝtǝn.Elle cuit les crêpes sur une pierre.ñar nɔ rɛɛforme compl. indét.se taireñar tɛla1forme compl. indét.être tailleurñar wɔwǝnforme compl. indét.coudre des vêtementsʋ ñar mǝ lu tɛɛforme compl. indét.1j'ai soif2quelque chose calé dans la gorge
ñǎrvar.indét.ñarǝncfñarwɔmɖǝ2wàrkǝ̌nñɩ, ñɩbuffleñarfalʋforme compl. indét.veauñarwɔmɖǝ1forme compl. indét.nhomme dans la cérémonie de ahonɖe qui porte les cornes du buffle
ñar nɔ rɛɛforme compl. indét. deñàr
ñar tɛla1forme compl. indét. deñàr
ñar tɛla2forme compl. indét. detɛ́lǎ
ñar wɔwǝnforme compl. indét. deñàr
ñaravar.indét. deñáɖǝ̂
ñárácfñáɖǝ̂nagoutis
ñárá wúrùvar.indét.ñárá átòrcfñáɖǝ̂nnid d'agouti
ñarawuruforme compl. indét. deñáɖǝ̂
ñárɖǝ́ nı̌n tɩ̀rɔ̌var.indét.ñarɖǝ nin tɩrasǝñarǝnɖǝ nin tɩrɔnka, sǝdé à coudre
ñarǝmcfnàrǝ̂msɨ̀kásɨ̀kǒnargent, or
ñarǝnvar.indét. deñǎr
ñarfalʋforme compl. indét. deñǎr