Browse French

Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

e


eauason lemforme compl. indét. deàsònàyéŋkácátǝ̀càtǝ̀hɩyɔ lemforme compl. indét. delêmhɔ́n lêmlêm 1lémɔ́liwɨnolı̀mɨ̂nwǝn lemforme compl. indét. delêmwisan1wòsɔ̌wosɔ yaforme compl. indét. de2wɔ̀lwɔ̀lwʋn lem2forme compl. indét. dewʋ́n1
ébranlersa1sàsǝ̀
écaillestuna wɔrɩforme compl. indét. dewɔ̀rɩ̂1
écalerkaɖǝ amɛlaforme compl. indét. dekàɖǝ̌
écarquillerlasǝ ñǝsaforme compl. indét. delàsǝ̌lɨtɨ ñǝsa ka yǝr rɛɛ1forme compl. indét. delɨ́tɨ́lɨtɨ yǝr rɛɛ-ɔ ñǝsaforme compl. indét. deñǝ́sámàlmàl
écarter(se)2forme compl. indét. decɛ̀
échangercɛ̀ 6
échangeurlɔsǝr
échantillontʋ́páyá
échapper(se)cantǝl yǝr nin taaforme compl. indét. decàntǝ̀lmɛ̀ʋsǝ̀ 1tɛl wa nin taaforme compl. indét. detɛ́l
échecyǝr yɔ atɛforme compl. indét. deyɔ̀yɔ atɛforme compl. indét. deàtɛ̀yɔ mɨlɨm k'afe taaforme compl. indét. deyɔ̀
échellekpèrʋ̀
échouerhɛ sǝpaforme compl. indét. desǝ̀ʋhòtǝ̀ 4hòtǝ̀ 5
éclairciryaal kutɨhuɖɨ tɛɛforme compl. indét. deyàal
éclairerkamɩ naforme compl. indét. de1ñàmlǝ̀
éclaireurpǝtɩkǝlɛr
éclater(faire)ñʋrforme compl. indét. deñʋ̀rñʋr sɨmpanaforme compl. indét. deñʋ̀r
éclipsehonɖɔ sǝpa1forme compl. indét. dehònɖɔ̌
éclorecemʋ hʋɖǝ campisɨforme compl. indét. dehʋ̀ɖǝ̌cǝmʋ tesǝ campisɨforme compl. indét. detèsǝ̌
écolieràŋkôsɨkul yoforme compl. indét. desɨ̀kúlyǒ
écolierssɨkul wisɨforme compl. indét. dewı́sɨ̂
économietɛ́lɔ́
écorcestǝpʋrʋ rɛmforme compl. indét. deɖɛ̂m
écorcherñun maʋ kpafir 1forme compl. indét. demàʋñun maʋ kpafir1forme compl. indét. dekpáfı́r
écouter2cónɖɩ rǝnɖǝforme compl. indét. deɖǝ́nɖǝ̂ɖʋ rǝnaforme compl. indét. deɖʋ̀kémsǝ́4nɩnʋnɩ̀ʋwɔm tǝntɛntǝ rɛɛ-ɔ ñunforme compl. indét. dewɔ̀m
écrevissepɔ̀lʋ́
écrireàmàaʋ́maa tǝkaraforme compl. indét. demàapǝtǝr yǝɖǝforme compl. indét. depǝ̀tǝ̌r
EcritureAsɛ tǝkara2forme compl. indét. detǝ́kárâ
écrituremátǝ̂
écrivaillerlɩ̀tǝ̀
écrivaintǝkarmaar1forme compl. indét. detǝ́kárâtǝkarmaar2
écroulementàrɛ̀mlɔ̀
écrouler(se)ɖám 1ɖáʋ
effacerɖǝ̀mhɩ̀sǝ̌hɩsǝ awarkasǝ2forme compl. indét. dehɩ̀sǝ̌kɔ́r 5yaal maartǝforme compl. indét. deyàal
éfficacitéhùkù
effortwàr3
effrayerhaa nafatǝforme compl. indét. deháahosǝ yǝr nantǝforme compl. indét. dehóosǝ̌lɨtɨ ñǝsa ka yǝr rɛɛ1forme compl. indét. delɨ́tɨ́lɨtɨ yǝr rɛɛ-ɔ ñǝsaforme compl. indét. deñǝ́sáloor yǝpa n'ɩ ñamforme compl. indét. deñàmnàasǝ̌ñàsǝ̀tɛ́rǝ́n 2
égaliserwɔ wisɨforme compl. indét. dewɔ́
égaliser(se)mɔsǝn n tɛ na maforme compl. indét. demɔ̀sǝ̀
égauxɩ tan nʋsǝn ɖaaforme compl. indét. denʋ́sǝ́n
égliseAsɛ rɛɔforme compl. indét. deɖɛ́ɔcoci nampuforme compl. indét. decócı̀cócı̀Kɨrisɨtutɩna akpar1forme compl. indét. deàkpàr1Kɨrisɨtutɩna akpar2forme compl. indét. deàkpàr2
égorgerpɛl camar lu tɛɛforme compl. indét. depɛ́l1
égoutterhɔsǝ lemforme compl. indét. dehɔ́sǝ́ñàasǝ̌
élancé(être)cɛ́kǝ́
élargirwálsǝ́
élasticité(sans)mǝtǝ sǝpa1forme compl. indét. demǝ́tǝ̂
électrophonekàrmàhʋ̂
éléphanttı̌ 1
éléphantstun2
éleverɖı̀sɨ̀tǝl hayo ka yǝr tɛforme compl. indét. detǝ́l
éliminerhátǝ́ 3
élocutionnansǝmǝr kutaforme compl. indét. denànsǝ̀mǝ̂r2nansǝmǝr pǝ waaforme compl. indét. denànsǝ̀mǝ̂r2
élogeskpal yǝr yǝɖǝforme compl. indét. dekpál
éloigner(se)cálcálǝ́n 1cɛlforme compl. indét. decɛ̀ltisɨ mǝ rɛɛforme compl. indét. detı̀sɨ̀
éloigner(se)_en_pensée)mɔsǝm calaforme compl. indét. decál
embarrasserpɨ̀tɨ̀
embellirhʋɖǝ yǝr ka wɔrɩforme compl. indét. dehʋ̀ɖǝ̌ñɔsǝ ɩ tɛforme compl. indét. deñɔ̀sǝ̀tʋ afatǝ1forme compl. indét. deàfátǝ̂tʋ afatǝ2forme compl. indét. detʋ̀1tʋsǝ afatǝ2forme compl. indét. detʋ̀sǝ̌
embêterkpɛ-ɩ tǝ tɛɛforme compl. indét. dekpɛ̀lusɨ yǝr taaforme compl. indét. delùsɨ̀ñàpɛ̀ 1
embrasserkpa lu tɛɛ1forme compl. indét. dekpákpa lu tɛɛ2forme compl. indét. dekpǝr yǝr rɛɛforme compl. indét. dekpǝ̌rkpɨ́rkɨ́n3
embrouillertǝntɛntǝ kpaforme compl. indét. detǝ̀ntɛ́ntǝ̂tǝntɛntǝ tekǝnforme compl. indét. detékǝ́n
embryonkùmlʋ̂
emmenerkpǝr yǝr rɛɛforme compl. indét. dekpǝ̌r
émondercetǝr tuforme compl. indét. decètǝ̌r