tǝ́mɔ́var.indét.tǝmasǝtǝnancfhǝ̀lɔ̌lɔ̂ɔrnka, sǝbas-dos, reinNnǝ yǝr harʋ tɛmpǝ, ɩ tǝmɔ wɩ.Si un homme cultive beaucoup, il a des maux de reins.tǝmɔ taa ñamǝr2forme compl. indét.reinwuro tǝmɔ tɛɛforme compl. indét.en bas de la colline