àkɨ̀ɖɨ̀nòtɩ̂var.indét.anɨŋkɨɖɨnotɩkɨ́ɖɨ́m kɨ́ɖɨ́m yǝ́r1nɩ, wapremierA se cɛcɛna rɛɛ, mǝ raal ci-na akɨɖɨnotɩ.Il y a eu une course de vélo, et c'est mon frère qui était premier.