cı́rtɨ̂dérivatif nominal, classe -∅/-tǝcı̀2cı̀rnkʋ, tǝdésirs, convoitisesƖ sir sɛ mǝ sʋ-na ɩ warasǝ, ŋkʋ, ma ta sʋ-na, tǝ ci-na cirtɨ kǝna.Par convoitise il m'a accusé d'avoir volé son argent.