àkáalɩ̂var.indét.àsáalɩ̂npromenade, long voyageA walʋ (li) akaalɩ na kɔrǝn t'ɔna ka n'a lakǝ lɛn.Quand on se promène dans les villes, on devient intelligent.