yɨ̂ncfɖǝ̀fákǝ́fákǝ́ɖǝ̀fáʋwɛ̌yɨ́násɨ̂n1ñɩ, ñɩlourdƖ sʋl wontǝ ka tǝ wɛ yɨn.Il a porté des bagages lourds.2rempliNampu wɛ yɨn.La case est remplie.ɖanɖǝ wɛ yɨnforme compl. indét.grandwurtɨ wɛ yɨnforme compl. indét.important