ɖǝ̀càa(cà)var.indét.ɖǝcaacaaɖǝcacaɖǝtaacftàlidéobrusquementƖ tal ɖǝcaa n'ɩ kpǝr mɩla.Il est venu brusquement surprendre les voleurs.