kánvar.indét.kom1kon1kɔŋnkɔŋnacfàtàsɔ̂ɖɨ̀tɨ̀tàhɔ́ɔ̂rkánʋ́kátǝ́kɔ́n2kómkpákpákpèmkpòlñáɖǝ́ñàmtàltɨ̀utun nɩɩforme compl. indét. denɩ̀ɩgérondifkanʋvar.indét. dewɔ̂ɔacteurkànɖǝ̀indicatif présentkɔ́n2vt H2nʋamener, apporterMǝ kan kpeɖǝ.J'ai apporté un tabouret.N hɔrsǝ Papa cɛcɛ, walɛ, walɛ ɩ kɔn na n cal.Tu as gaté le vélo de Papa, bien, il viendra te croiser.kan yal1forme compl. indét.se marier avec une femmeÑ'a kɔn ta yal? Ña pǝ kɔn ta yal?Tu ne veux pas te marier?