àcánɖǝ̂var.indét.àcámǝ̂r2cfàcámáàcámǝ̂r1ntiges de mil en tas prêtes à brûlerƲ kɔn n'ʋ talʋ harʋ ka wontǝ na, a wasʋ cantǝ n'a rɩ-tǝ acama fɛ n'a sɛkǝ-tǝ mɨn.Au moment de la culture, on met les tiges en tas avant de les brûler.