wɛ̀kǝ̀1var.indét.cfwɛ́tǝ́vi B1continuer, s'obstiner?A siru s'ɩ ra wal fon taa n'ɩ wɛkʋ n'ɩ walʋ.Si on dit qu'il n'ira pas dans la faune, il continue à y aller.wɛkǝ yǝrforme compl. indét.pousser