Search results for "खाबा"

खाबा [ᴴkʰaba] 1क्रि.वि. चूपचाप silent, quiet, silently, complete silence (sem. domains: 2.3.2.2 - आवाज.) 2क्रि.वि. खुसुक्‍क whisper (sem. domains: 2.3.2.5 - शान्‍त.) 3ना. एक तिब्बती जात one of Tibetan caste (sem. domains: 4.1.9.9 - जाति.)

खाबा धेगीन [ᴴkʰaba ᶫtegin] (3sg pres: खाबा धो़क) क्रि.प. चूपचाप रहनु calm (sem. domains: 3.5.1.1.5 - चूपचाप रहनु.)

खाबाखाबा [ᴴkʰabakʰaba] क्रि.वि. चुपचाप silent, quiet, silently, complete silence (sem. domains: 6.4.1.1 - जनावरलाई पछ्याउनु.)