Search results for "खीदीक्‍पा"

खीदीक्‍पा [ᴴkʰidik‍pa] (var. of CN: खाक्‍तीया) वि. टर्रो, तीतो tasteless, bitter, bitter, acrid (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 2.3.3 - स्वाद.)