Search results for "ङया ङयोई"

ङया ङयोई [ᶫnᶨa ᶫnᶨoi] वि. अल्छी, केही पनि काम गर्न मन नलग्दा idle, indolent, sloth ex.धीरीङ ङयाबा ङयोबीला घीया झ्‍यीङी मेदेताक। आज अल्‍छी लाग्‍दो केही गर्न मान छैन। (sem. domains: 2.4.4 - थाकेको.)