Search results for "ङयाजी नाङदु क्षी़गीन"

ङयाजी नाङदु क्षी़गीन [ᶫnᶨadzi ᶫnaŋdu ᴴtsʲʰygin] क्रि.प. थला पर्नु seriously injured ex.नेबा आरूङ धुक्‍आ हेत्‍ताराक ङयाजी नाङदु क्षी़दी धेक्‍दुक ॱनाला। बिरामी सिकिस्‍त नै छ जस्‍तो छ ओछ्यानमा छ भन्‍छ। (sem. domains: 2.5.1 - बिरामी.)