Search results for "ङीमा ल्‍हा ल्‍होई"

ङीमा ल्‍हा ल्‍होई [ᶫŋima ɬa ɬoi] वि. मनतातो lukewarm, warmish, tepid ex.धीरीङ ॱनामला ॱरीङ खोरती ङीमा ल्‍हा ल्‍होई च्‍यीक माना ॱमास्‍यारा। आज आकाशमा बादल लागेर हल्‍का मात्र घाम लागेछ। (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)