Search results for "छादी"

छादी [ᴴtsʰadi] (var. of SH: छादो़ ; छान्‍दीमा) वि. तातो hot, warm, heat (sem. domains: 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 5.2.2.7 - पिउनु, 8.3.4 - गर्मी.)