Search results for "जीप्‍कीन"

जीप्‍कीन [dzip‍kin] क्रि. चुस्नु suck, sip, absorb ex.सा भेजा झ्‍येरी क्षु घीरी लाम्‍जाङ जीप्‍ती श्‍याक्‍दुक। माटो बलौटे भएर पानी सबै एकछिनमै चुस्‍छ। (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)