Search results for "ठोमा"

ठोमा

ठोमा [ᴴʈʰoma] (var. of SH: ठोमु) ना. 1गहुँ चाल्ने बाँसको टोकरी basket for winnowing wheat (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.) 2बच्‍चा राख्ने ठाउँ place for keeping a child (sem. domains: 2.6.4.1.1 - शिशुको रेखदेख.)