Search results for "डुबा"

डुबा [ᶫɖuba] (var. of SH: डोतोक ) ना. गाँठो knot, knob, joint (sem. domains: 6.6.4.1 - धागो, 8.3.1.5 - बाङ्गो, 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)

डुबा ग्‍याप्‍कीन [ᶫɖuba ᶫgʲap‍kin] (imp: डुबा ग्‍योप) क्रि.प. गाँठो पार्नु tie a knot (sem. domains: 7.5.4 - बाँध्‍नु.)

डुबा थेप्‍कीन [ᶫɖuba ᴴtʰep‍kin] क्रि.प. गाँठो पर्नु form a knot (sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)

धो़न डुबास्‍योक [ᶫtøn ᶫɖubasʲok] क्रि.प. शुभकामना good wishes (sem. domains: 3.5.1.4.3 - नमस्‍कार गर्नु.)