Search results for "थाक्‍चो़"

थाक्‍चो़ [ᴴtʰak‍tsø] वि. गह्रौं heavy, weighty, ponderous ex.खु थाक्‍चो़ खेत्‍ती ग्‍युक्‍यी। गह्रौ़ भरी बोकेर हिँडिरहेछ। (sem. domains: 8.2.9.1 - गह्रौँ.)