Search results for "थोक्‍रे"

थोक्‍रे [ᴴtʰok‍re] ना. छतमा लाउने कपडा roof curtain (sem. domains: 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू.)