Search results for "ॱङीः"

ॱङीः

ॱङीः [ᴴŋiː] (var. of CH: ॱङीईङ ; ॱङीजी, ॱङीक) ना. खेत जोत्दा झोपाको घाँटीमा राख्ने काठ agricultural tool (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू.)

ॱङी‍चाक थुम्‍गीन [ᴴŋitsak ᴴtʰum‍gin] क्रि.प. झुल्नु be drowsy, doze ex.दाङ फे ङयारी धीरीङ लेगाला ॱङी‍चाक थुम्‍दी होजुङ। हिजो ढिलो सुतेर आज काममा निन्‍द्रा लागेर आयो। (sem. domains: 5.7 - सुत्‍नु.)

ॱङी़‍चामा [ᴴŋy‍tsama] वि. चाउरि परेको मान्छे wrinkled person (sem. domains: 2.1.4 - छाला.)

श्‍यीङ ॱङोगीन [ᶫʃiŋ ᴴŋogin] (3sg pres: श्‍यीङ ॱङी़क) क्रि.प. खेत जोत्नु plough (sem. domains: 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु.)