Search results for "ॱङोन्‍ने"

ॱङोन्‍ने [ᴴŋon‍ne] (var. of GH: ॱङोतोक) ना. 1सत्यता, साँचो truth, true, real, genuine, mould, matrix, cast, key (sem. domains: 4.3.5 - इमान्‍दार, 3.5.1.3 - सत्य.) 2साँच्चीकै, पक्का determination, certain conclusion, ripe, full-grown, mature, firm, settled (sem. domains: 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 9.4.4.1 - निश्‍चय, पक्‍का, 9.4.4.2 - निश्‍चय.)

ॱङोन्‍ने झ्‍यीना [ᴴŋon‍ne ᶫtsᶨina] ना. खास गरी particularly ex.ॱङोन्‍ने झ्‍यीना क्षीक्‍याला डुगीन्‍ला राङ लुङबारू सोङ रे ग्‍याप थुक्‍ना घा हेतालाक। खास गर्यो भने विदेश जानु भन्‍दा आफ्‍नै ठाउँमा सानातिनो व्‍यापार गर्नु राम्रो हो। (sem. domains: 8.1.5.4 - प्राय, सबै.)

ॱङोन्‍नेकी [ᴴŋon‍neki] ना. वास्तवमा actually, in fact, in truth, certainly (sem. domains: 9.6.3.5 - परिचयात्मक र ब्‍याख्‍यात्‍मक उपवाक्यहरूका चिन्हकहरू.)

ॱङोन्‍नेगु [ᴴŋon‍negu] ना. प्रमुख रूपमा mainly (sem. domains: 8.1.5.4 - प्राय, सबै.)

घारेजी हीन्‍ना [ᶫkaredzi ᶫhin‍na] ना.यो. कुनै पनि anyone ex.शी ॱङोन्‍नेगु घारेजी हीन्‍ना तानानी घीरी च्‍योक्‍रा दुक। शी साँच्‍चीको चाहिँ जुन भए नि हेर्दा सबै एउटै देख्‍ने रहेछ।