Search results for "धार्मिक वस्तु"

कुपार [ᴴkupar] ना. देउताको तस्विर of a god (sem. domains: 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू, 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

कुबाः [ᴴkubaː] ना. भगवानको फोटो भएको फ्रेम frame having photo of a god (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

क्षो़बा [ᴴtsʲʰøba] ना. पूजा गर्दा पिठोबाट बनाउने भगवानको प्रतीक image of God made from flour during worship (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

क्षो़मी [ᴴtsʲʰømi] ना. दियो small earthenware lamp, small copper lamp (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

घुक्‍कु [ᶫkuk‍ku] 1ना. तीजीमा लामा बस्‍ने ठाउँको पछाडि टाँगेर राखेको ठूलो थाङ्का Thanka used in Tiji festival (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.) 2वि. कुप्रो hunchbacked, stooped (sem. domains: 2.5.4.5 - जन्‍म त्रुटि.)

छेबुङ [ᴴtsʰebuŋ] ना. लामाले आशिष दिनु हुँदा टाउकोमा राख्ने वस्तु object placed on the head when being blessed by Lama (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

धारताक

धारताक [ᶫtartak] ना. लामो डोरीमा पाँच रङ्गको सा साना झण्डा झुन्ड्याएको Tibetan Buddhist small flags of 5 different colours strung on a long line (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

धीङी [ᶫtiŋi] ना. धार्मिक झन्‍डा लगाउने ठाडो काठ pole on which to erect religious flag (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

धुक्‍च्‍ये [ᶫtuk‍tsʲe] ना. लामाले मन्त्र गरेको धूप incense used by a Lama Cross Ref. साङना (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

धुजा

धुजा [ᶫtudza] (var. of GH: धी़न्‍जा) ना. भगवानलाई पानी चढाउन प्रयोग गरिने सात वटा कपको समूह set of seven cups used to offer water every morning to the god (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

धोरची [ᶫtortsi] ना. बज्र lightning, thunder, thunderbolt, cement (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

पो़ [ᴴpø] ना. धूप incense (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

यो़न्‍जा [ᶫjøn‍dza] ना. बिहान भगवानलाई चढाउने पानी water offered to god in the morning (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

रेङा

रेङा [ᶫreŋa] (var. of CN: रीङा )ना. मान्छे मर्दा लामाले टाउकोमा लगाउने फोटो भएको टोपी cap with photo worn by Lama during the death of a person (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

ॱरूङदी [ᴴruŋdi] ना. मन्त्र भएको धागो spelled thread (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

ॱलुङदा [ᴴluŋda] ना. 1भाग्य luck, fate, fortune, destiny, lot (sem. domains: 4.4.5.1 - भाग्‍यमानी.) 2हावामा उडाउने धार्मिक पर्चा (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

शुङ [ᶫsuŋ] ना. मुर्ति, स्तुपा वा मनी भित्र राख्ने मन्त्र गरेको लेख तथा बहुमूल्य वस्तुहरू treasures or religious writings kept inside the centre of an idol or stupa (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)

साङना [ᴴsaŋna] ना. लामाले मन्त्र गरेको धूप (आदरार्थी शब्द) incense (honorific term) Cross Ref. धुक्‍च्‍ये (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)