Search results for "सामानहरूको भागहरू"

खा [ᴴkʰa] ना. 1मुख mouth Cross Ref. श्‍याः (sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.) 2धार blade, edge of a blade (sem. domains: 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू, 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू, 8.6 - (वस्तु) का भागहरू, 8.6.6 - धार.)

तोक्‍यु [ᴴtokʲu] ना. कोदालोको बिँड handle of spade (sem. domains: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू.)

नाजु [ᶫnadzu] (var. of GH: नाजी ; नासो) ना. 1झोपाको नाकमा लगाएको काठको बाला crooked and crossed wood used for holding halter (sem. domains: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू.) 2उमेर (sem. domains: 8.4.1.6 - वर्ष.) 3चौरमा जमेको पानी water stored in a ditch

नुत्‍तोक [ᶫnut‍tok] ना. टुप्पो top, tip, nipple (sem. domains: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू.)

युवा [ᶫjuwa] ना. बीँड handle, hilt of a sword, haft, shaft (sem. domains: 6.7.8 - सामानहरूको भागहरू.)