Search results for "सहज"

थी़न्‍लाम [ᴴtʰyn‍lam] वि. मान्छेहरू सँग घुलमिल हुनसक्ने क्षमता ability to mix with people (sem. domains: 3.2.1.6 - सहज.)

लेल्‍हा [ᶫlel‍ha] वि. सजिलो, सहज easy, comfortable, simple (sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र, 3.2.1.6 - सहज, 9.2.1 - बिशेषण्‍ाहरू, 8.3.7.7.2 - सुविधाजनक, 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने.)

साम्‍लु ताङथुवा [ᴴsam‍lu ᴴtaŋtʰuwa] ना. प. विवेकशील discerning, judicious, rational (sem. domains: 3.2.1.6 - सहज.)