Nepali - Lowaअकृतज्ञ
अक्षर
अक्सर
अगाडि
अगुवाइ
अगेनो
अगौटे
अगौटे चढाउनु
अग्लो
अग्लो काँध
अघाउनु
अघाडि
अघिल्लो
अघिल्‍लो वर्ष
अङ्क
अङ्‌कुश
अङ्गुर
अङ्ग्रेजी
अङ्ग्रेजी भाषा
अचकाली
अचम्म लाग्नु
अचार
अजिनोमोटो
अझ गोलाकर
अझ पनि
अझ भित्र
अडेस लाग्नु