Nepali - Lowaअकृतज्ञ
अक्षर
अक्सर
अगाडि
अगुवाइ
अगेनो
अगौटे
अगौटे चढाउनु
अग्लो
अग्लो काँध
अघाउनु
अघाडि
अघिल्लो
अघिल्‍लो वर्ष
अङ्क
अङ्‌कुश
अङ्गुर