Nepali - Lowaजग
जग्गा
जग्गा समाउनु
जङ्गल
जङ्गली जनावर
जङ्ग‌ली याक
जङ्गिनु
जडान गर्नु
जडिबुटी
जँड्याहा
जति
जनता
जन्म ठाउँ
जन्मिनु
जबाफ फर्काउनु