Nepali - Lowaफकाएर मनाउनु
फजूल कुरा
फट्याङ्ग्रो
फरक
फराकिलो
फराकिलो पर्नु
फर्किनु
फर्सी
फलाम
फलाम बाल्टिन
फलामको अङ्कुसे
फलामको खाट
फलामको बार
फलामको बार लगाउनु
फलामे पुल
फल्याक
फाइदा
फाट्नु