Lhowa - Nepaliटाई₁ [ᴴʈai] ना. आशिर्बाद; शुद्ध blessing, purification
टाई₂ [ᴴʈai] (var. of SH: टाशी) ना. मान्छे man, human being (sem. domains: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू.)
टाक क्षे [ᴴʈak ᴴtsʲʰe] वि. चम्किलो shining, sparking, bright, radiant, brilliant (sem. domains: 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग.)
टाक टाक टाक [ᴴʈak ᴴʈak ᴴʈak] अ.मू. घोडाको खुट्टाको फलामको आवाज sound of a horse's feet (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)
टाक्‍सी [ᴴʈak‍si] ना. ट्‌याक्‍सी taxi (sem. domains: 7.2.4.1.1 - बाहन.)
टागीन [ᴴʈagin] (var. of SH: टाल्‍गी) (imp: टो) क्रि. छुट्याउनु separate, sever, set apart (sem. domains: 7.8.1 - तोड्‌नु.)
टाङगा [ᴴʈaŋga] ना. 1पैसा brass or aluminium coin worth one-hundredth of one rupee Cross Ref. छाक्‍टाङ (sem. domains: 6.8.6 - पैसा.) 2पचास पैसा coin of 50 paisa (sem. domains: 6.8.6.1 - मुद्रा सम्‍बन्‍धि एकाईहरू.)
टाङगुमा [ᴴʈaŋguma] ना. दागी लागेको one with a bad name (sem. domains: 8.3.3.3.5 - पशु रङ्ग, चिनो लाउनु.)
टाङडाङ [ᴴʈaŋɖaŋ] वि. दुब्लो lean and thin, weak, feeble, haggard (sem. domains: 2.4.2 - कमजोर.)
टाङमु [ᴴʈaŋmu] वि. विधुवा widow
टाङा [ᴴʈaŋa] वि. दुब्लो lean and thin, weak, feeble, haggard (sem. domains: 8.2.3.1 - पातलो.)
टाटी [ᴴʈaʈi] ना. ब्यालेड blade (sem. domains: 5.4.3.5 - केश कटाइ.)
टाप्‍कीन [ᴴʈap‍kin] (imp: टोप) क्रि. लडाइँ गर्नु, लड्नु fight, quarrel (sem. domains: 4.8.2 - लडाइँ गर्नु, 3.5.1.6 - बिबाद गर्नु.)
टामा जेगीन [ʈama dzegiːn] क्रि. प्रकाशन गर्नु to publish Cross Ref. टाम्‍गीन 2
टामाटा [ᴴʈamaʈa] ना. गोलभेँडा tomato (sem. domains: 5.2.3.1.3 - सागसब्‍जीबाट खाना.)
टाम्खाङ [ᴴʈamkʰaŋ] ना. वितरणकोठा distributing room (sem. domains: 6.5.2.7 - कोठा.)
टाम्‍गीन [ᴴʈam‍gin] (imp: टोम) क्रि. 1फैलाउनु, फिँजाउनु, छर्नु spread, stretch out, sow, disperse, scatter (sem. domains: 6.4.2 - पासो, 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु, 3.6.1 - देखाउनु, बताउनु, 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 7.3.4.7 - फैलिनु.) 2प्रकाशन गर्नु proclaim, publish Cross Ref. टामा जेगीन (sem. domains: 3.5.7.4 - प्रकाशित गर्नु.)
टाम्‍दी [ᴴʈam‍di] (var. of SH: टाम्‍दे) क्रि. फिँजाएर stretched
टाम्‍दी धेगीन [ᴴʈam‍di ᶫtegin] (3sg pres: टाम्‍दी धो़क) क्रि.प. फैलिएर बस्नु stretched (sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र.)
टाम्‍दी श्‍याक्‍कीन [ᴴʈam‍di ᶫʃak‍kin] (imp: टाम्‍दी श्‍योक) क्रि.प. छरपस्ट राख्नु stretched (sem. domains: 8.5.1 - यहाँ, त्यहाँ.)
टाला टोली [ᴴʈala ᴴʈoli] अ.मू. काम नभएर त्‍यतिकै यताउता हल्‍लेर बस्‍नु wandering here and there without having anything to do (sem. domains: 9.2.8 - अनुकरणात्मक (शब्द).)
टाल्‍ले [ᴴʈal‍le] ना. निधार forehead Cross Ref. थो़बा (sem. domains: 2.1.1 - शिर.)
टाल्‍ले मेगीन [ᴴʈal‍le ᶫmegin] क्रि.प. अभागी ill-fated, unfortunate, unlucky, wretched, miserable (sem. domains: 3.4.2.1 - दु:खी.)
टासी [ᴴʈasi] ना. मान्छेको नाम person's name
टासी ताक्‍ये [ᴴʈasi ᴴtakʲe] ना. एक प्रकारको चिन्‍न type of sign (sem. domains: 5.1.2 - घरायसी सजावटहरू.)