Lhowa - Nepaliयो़डोङा [ᶫjøɖoŋa] (var. of GH: योडोङो) वि. 1जिउ ज्यान मिलेको (sem. domains: 8.3.7 - राम्रो.) 2सिधा straight, gentle (sem. domains: 8.3.1.4.1 - ठाडो.)
यो़न्‍जा [ᶫjøn‍dza] ना. बिहान भगवानलाई चढाउने पानी water offered to god in the morning (sem. domains: 4.9.8 - धार्मिक वस्तु.)
यो़न्‍देन [ᶫjøn‍den] ना. ज्ञान knowledge, understanding, wisdom (sem. domains: 3.2.3.2 - ज्ञानको क्षेत्र.)
यो़मा [ᶫjøma] ना. गहुँ भुट्ने मानिस person who fries wheat (sem. domains: 5.2.1 - खाना तयारी, 6.1.1 - कामदारहरू.)
यो़म्‍बा [ᶫjøm‍ba] ना. बहिरो deaf, hard of hearing, inattentive (sem. domains: 2.3.2.1 - सुन्‍नु.)
यो़री धेगीन [ᶫjøri ᶫtegin] (3sg pres: यारी धो़क) क्रि.प. ढल्केर बस्नु lean
यो़री धेतापा [ᶫjøri ᶫtetapa] (var. of SH: यो़रे धेता) वि. बाङ्गिएको curved (sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.)