ॱहाताक्‍पाला [ᴴhatak‍pala] (var. of CN: ॱहाप्‍ताक्‍पाला ; ॱहाप्‍ताक्‍माला) क्रि.वि. अचानक unexpectedly, suddenly (sem. domains: 8.4.8.3 - अचानक.)