Likpakpaanl – English


ŋ


ŋikpotekpoknounjaws (of a pig)
ŋimapronounthey, them (emphatic pn. cl. 4)Uma Uwumbɔr u tiyaaja Jakob mu dii u na aa bi ke ŋima na.He God whom our grandfather Jacob followed is not like them. (ŋiwaa)