Likpakpaanl – English


b


bininkpiibcfuninkpelnounelders, fairies
binn1inf. var.binniverbroll
binn2cfdekverbbe ready to give birth
binn3verbraid, plunder (a town), pillageU nan cha ti nyaŋ binib bi nan binn timi na.He gave us victory over the raiders.
binniinf. var. ofbinn1