mmaalpl.imaalcfbimalbma2maan1nounfamilyUwumbɔr, gir ni Israel yaab aamaal mu ye ŋichur ŋichur na chee.Return Lord to the thousands of families of Israel.mmaalbaancomp.nounsame family